Nora Angelica

22.09.2020

Kom endelig til verden den 27. juni på sykehuset i Tromsø.