Gustav Olsen Lekang

01.07.2021

Gustav kom til verden på selveste St.Hansaften 23.6 på NLSH Bodø. Hilser til bestemor, bestefar og gudfedre i Sørreisa.
Nyfødt