Valborg Røberg, Vangsvik 90 år

04.10.2021

Vi gratulerer deg hjerteligst med din store dag 6.oktober! Hilsen og gode klemma fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.
Runde år/jubilanter