Sander 02.04.2018

08.06.2018

2. April kom Lille Sander gutt til verden på Unn i Tromsø. Stor takk til føde/barsel i tromsø og til nyfødt intensiven før all hjelp å god omsorg. Remi og Kristel Johansen