Dag-Erling 60 år, 18 februar 60 år

I Trollvika bor en kar, en kar vi e så heldig å få kalle far. Han far begynne å bli veldig stor, 60 år d e mykje gammlar enn ho mor. Han far i Trollvika like å ha oss på besøk, særlig når vi rote og slår av en spøk. Han far i Trollvika e no blitt litt grå, men det e bare på haue, ellers kan han både stå og gå. Han far i Trollvika like vi, før han smile bestandig og e like blid. At han far i Trollvika fylle år, det skal vi feire tell stemman blir sår. Hipp Hipp Hurra før far sine 60 år, det e på oss ongan du ser at tia går. Sussa og klemma fra far sine små, vi store , og ho mor vi sleng oss på.

Publiseringsdato 18.02.2022
Runde år/jubilanter