Thea Eidine Ronesen

28. april kom endelig Thea til verden ved UNN Tromsø. Stor takk til jordmødrene Marte Stelander Kjeldsen og Anni Vasara for god hjelp under fødselen. Og takk til Kirsti Boge for oppfølgingen under svangerskapet. Stolte foreldre er Susanne Berland og Jonas Ronesen.

Publiseringsdato 19.05.2022
Nyfødt