50-års Jubileum 1972 - 2022 66 år

Tusen takk til dere alle i klasse 9A, 9B og 9C som gikk ut av Sørreisa Sentral Skole i 1972 for en hyggelig sammenkomst på Sørreisa Hotell den 11.06.2022. Som de fleste i klassen vet, så var vi 65 elever til sammen. På dette bildet er vi meget redusert i antall (ikke alle med gyldig grunn). Av i alt 65 elever er det dessverre 5 som er gått bort. Vil også rette en takk til Sørreisa Hotell for nydelig mat og drikke. Knut

Publiseringsdato 13.06.2022
Runde år/jubilanter