Inga Furøy Jarlsson 1. august 85 år

Vi ønsker en fantastisk dag du får, Og vi skåler for dine unge femogåtti år. Gode ønsker fra oss alle rundt deg <3

Publiseringsdato 01.08.2022
Runde år/jubilanter