Elliott Sand

Den 7. august kom Elliott til verden. Han var heilt perfekt med sine 53 centimeter og 3 867 gram. Vi ønske spesielt å takke jordmor Helena Roos og Kate Solberg Øverås for god oppfølging under svangerskap og fødsel, samt takke resten av de involverte på UNN i Tromsø. Stolte foreldre er Tina og Steffen.

Publiseringsdato 21.08.2022
Nyfødt