Emilie Skog-Steinheim

Lørdag 10.september kom vår prinsesse Emilie til verden på UNN i Tromsø, 6 dager før termin<3. Hun var 3816 gram, og 52 cm lang<3. Sender en stor takk til jordmor Gyri Olsen på fødestua Finnsnes for god oppfølging gjennom svangerskapet, og til jordmødrene Lina Thingstad og Siri Dammen ved føden i Tromsø for god oppfølging og omsorg under og etter fødsel <3. Stolt storebror er Silas, og stolte tobarnsforeldre er Isabell Steinheim og Roger Skog

Publiseringsdato 15.09.2022
Nyfødt