Matteo Mamelund Wangen

10 august kom endelig Matteo til verden på Sørlandet sykehus i Kristiansand. 3605 gram og 51 cm lang. Vi hilser til all familie og venner i nord. Stolte foreldre er Caroline Wangen og Alexander Mamelund

Publiseringsdato 19.09.2022
Nyfødt