Mie kom til verden

16.07.2018

10.juli på Fødestua. 3100g og 48cm. Takk til jordmor Hilde for oppfølging i svangerskapet, og takk til jordmor Sissel og Bente for hjelp under fødsel. Stolte storebrødre er Ulrick og Eskil, foreldre er Ida og Tom Erlend Skøyen.