Olav Pareli Fagerli

31 januar kom lillebror i ei rasanes fart! 2980g og 48cm. Vi vil rette en stor takk til flinke og varme jordmor Gunnhild og jordmorstudent Anne Grethe på UNN, samt de flotte og koselige jordmødrene på Fødestua på Finnsnes. Johan Olai e stolt og flink storebror, Osvald Fagerli og Tina Mari Karlsen e stolte og lykkelige foreldre.

Publiseringsdato 04.02.2023
Nyfødt