Arne Johan Eliassen 100 år

Jubilanten er født på Å i Lavangen. Han startet ved 6. divisjons skole i Harstad, men okkupasjon kom og Arne rømte til Sverige. Så videre til Storbritannia og britisk offiserskole. Han har tjenestegjort i Tysklandkommandoen, DKN, FN-tjeneste i Midt-Østen, HV02 og ledet vinterkurs for offiserer fra NATO-land. Nylig mottok han ”Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig”. Han har NIFs tinnkrus og de militære ferdighetsmerkene i gull. Han ble pensjonert som major i 1981. Arnes hustru gjennom 72 år, Joan, døde i 2021. Han bor i Oslo og har 6 barn, 11 barnebarn og to oldebarn.

Publiseringsdato 02.03.2023
Runde år/jubilanter