Tom Svendsen -70 år

07.05.2019

Tom ble født i Oslo i 1949 og gikk sine barneår på Årvoll skole. Han ønsket å bli rørlegger, men ble tatt opp på Bankakademiet og begynte i Sjømannsbanken i Prinsensgate. Tom fortsatte i banken som senere ble DnC og DnB. Han var filialsjef inntil han med partner etablerte System-Kreditt i 1990. Tom har vært styreleder i det Skybaserte forretningssystemet Xledger og er nå pensjonist. Hilsen familien Petersen / Krupp / Svendsen / Sky