Iver

25.08.2019

20.juli kom nydelige Iver Gunnberg Fossbakk til verden. Takk til jordmor Heidi for god oppfølging i svangerskapet og takk til jordmødrene Cecilie og Anneli for støtte under fødsel. Tommy B. Fossbakk og Margrethe G. Johansen.