Ellanor Tveit-Ross

01.11.2019

Lille Ellanor kom i rakettfart fem uker før tia. Ho blei født 5/9 i Fredrikstad. Katherine og Robin e stolte foreldre, og bestemor glede seg stort te å snøse på prinsessa snart .