Olivia Sofia

22.03.2020

07.03 kom lille Olivia Sofia til verden 7 uke før termin med sine 2382 g og 44,5 cm. En stor takk til nyfødt intensiv på UNN for fantastisk hjelp og støtte.