Julie Nordahl 90 år

15.06.2020

Vi ønsker å gratulere vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor, Julie Nordahl, Bjørkebakken, som fyller 90 år den 15. juni. Du er en klippe i våre liv og vi setter stor pris på alle de fine stundene vi får ha sammen med deg. Ditt gode humør og ditt pågangsmot imponerer oss. Takk for din store omsorg for oss alle. Stor hilsen fra barn, svigerbarn, barnebarn m/partnere og oldebarn