Ada Thorsteinsen 99 år

Vi gratulerer deg hjertligst med dagen 7. juni. Døtre, barnebarn og oldebarn samt deres ektefeller/samboere.

Publiseringsdato 07.06.2024
Bursdager