Kåre Paulsen 95 år

Kåre Paulsen på Finnsnes, vår kjære pappa, svigerfar, morfar, farfar, oldis, bror og onkel til en hel haug, fyller utrolige 95 år søndag 14.juli. Vi feirer dagen med kaffe og kaker i klubbhuset til FIL, på Finnsnes stadion. Det blir åpent hus fra kl.17 den samme dagen. Velkommen til slekt og venner, og til den som vil bli med og hedre høvdingen vår. Gratulasjoner fra dine ni oldebarn, ni barnebarn, fire svigerbarn og fire barn.

Publiseringsdato 09.07.2024
Runde år/jubilanter